Sırbistan İkili/Transit Geçiş Belgeleri Hakkında

27.08.2019

Bilindiği üzere, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi gereği Sırbistan tektip geçiş belgelerinin %12’si yükün tamamı Sırbistan varışlı taşımalara, %88’i dönüş yükü ve transit taşımalara tahsis edilir. Bahse konu geçiş belgeleri hakkında Bakanlığın 2019 yılında gerçekleştirdiği açıklamada ise Sırbistan varışlı taşımalar için ayrılan geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın Türk taşımacılarının kullanımına açıldığı belirtilmiş idi.
 
Söz konusu transit taşımalara tahsis edilen Sırbistan tektip geçiş belgelerinden Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan veriler üzerinde yapılan incelemede, 27 Ağustos tarihi itibariyle toplam 28 adet kaldığı gözlemlenmektedir.
 
Diğer yandan, 2019 yılına ait Sırbistan ücretli transit geçiş belgelerinden 27 Ağustos 2019 tarihi itibariyle toplam 44.317 adet bulunmaktadır.
 
Sırbistan üzeri taşımacılık faaliyeti gerçekleştirecek üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.