Sadece İhracat Beyannamesi İle Gerçekleştirilen Taşımalarda Geçiş Belgesi Tahsisine İlişkin Bakanlık Duyurusu

04.10.2019

Bilindiği üzere, Ocak 2019 ayında yapılan duyuru ile hareket – çıkış gümrüğünün aynı olduğu ve sadece ihracat beyannamesi ile gerçekleştirilecek taşımalara halihazırda Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi vb. taşıma evraklarında olduğu gibi beyanname numarası baz alınarak bir beyanname numarasına bir kez işlem yapmak kaydıyla geçiş belgesi tahsisi yapılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından uygun görülmüş idi.
 
İlgili Derneğimiz duyurusu için
tıklayınız.
 
Bununla birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Derneğimize 3 Ekim 2019 tarihinde iletilen yazı uyarınca;
 
Bir taşıt ile farklı beyannameli yüklerin taşınabileceği gibi bir beyanname kapsamında birden fazla taşıt ile de taşıma yapıldığı göz önüne alınarak; hareket – çıkış gümrüğünün aynı olduğu ve sadece ihracat beyannamesi ile gerçekleştirilecek taşımalarda Macaristan, Rusya, Avusturya ve İtalya’nın yer aldığı güzergahlarını içeren taşımalar hariç aynı beyanname numarası ile birden fazla taşıma yapacak firmaların taşıtlarına geçiş belgesi tahsis edilmesi uygun görülmüştür.
 
Üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.