Rusya Transit Geçiş Belgeleri 250 Adet Kaldı

09.10.2019

Geçiş Belgesi Otomasyon Sistemi verilerine göre Rusya transit geçiş belgelerimiz 250 adet kalmıştır.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ilave transit geçiş belgesi talebi Rus Tarafınca Türk taşımacıların transit geçiş belgelerinin tümünü kullanmadığı öne sürülerek ilk etapta olumlu cevaplandırılmamıştır.
 
Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın girişimleri devam etmekte olup, ikinci başvurumuzun cevaplandırılması beklenmektedir.
 
Konuyla ilgili gelişmeler üyelerimizle bilahare paylaşılacaktır.