UND, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Organizasyonunda Ulaştırma ve Lojistik Sektörü II. Çalıştayına KatıldI

18.10.2019

UND, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması, Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında, Ulaştırma ve Lojistik Sektörü II. Çalıştayına Katıldı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, ulaştırma ve lojistik sektöründeki ödeme davranışlarını etkileyen faktörler, nakit kullanımı ve kayıt dışı ekonomi arasında ilişkinin belirlenmesi, nakitsiz ekonomiye geçiş ve dijital ödeme yöntemleri, bu yöntemlerin kullanımının artırılması ve nakit ödeme düzeyinin düşürülmesi için çözüm önerileri geliştirilmesi vb. amaçlarla sektörü düzenleyip denetleyen ve temsil eden tüm kurum ve kuruluşların katıldığı Çalıştay 15-17 Ekim 2019 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi. 
 
Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe gerek yurtiçi gerek ise uluslararası alanda faaliyet gösteren ilgili kurum/kuruluşlarının katılım sağladığı Çalıştay’da; nakit kullanımına neden olan unsurlar, haksız rekabete yol açan konular, sektörün gümrük, vergi ve sektör mevzuatı kapsamında yaşadığı sorunlar değerlendirilmiştir.
 
Çalıştay’a üniversitelerden bu alanda çalışmaları olan değerli akademisyenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vergi Denetleme Kurumu, Banka Yöneticileri, Ödeme Hizmetleri alanında faaliyet gösteren Firmalar, SGK yetkilileri ile Lojistik sektörünü temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları katılmıştır.