Yunanistan Ücretli İkili Geçiş Belgeleri Tükendi

04.11.2019

Yunanistan’a taşımacılık yapmaya imkan sağlayan 2019 yılı Yunanistan ücretli ikili geçiş belgeleri tükenmiştir.

Söz konusu taşımaların aksamadan gerçekleştirilmesi adına Derneğimizin Bakanlık ve Yunan muadil derneği nezdindeki girişimleri devam etmekte olup Bakanlığımızın konu ile ilgili resmi girişimleri de sürmektedir.


Derneğimiz tarafından yakından takibi gerçekleştirilen konuya ilişkin olası gelişmeler üyelerimizle bilahare paylaşılacaktır.

Üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.