Macaristan Üçüncü Ülke Geçiş Belgeleri Dağıtımında Değişiklik

04.11.2019

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize 04 Kasım 2019 tarihinde iletilen yazıda, 2019 yılında Türk taşımacılarınca kullanılmak üzere Macaristan makamlarından temin edilen ve Bakanlıkta mevcut bulunan Macaristan üçüncü ülke geçiş belgelerinin tamamının herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılması uygun görülmüştür.
 
Üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.