Gürcistan Üçüncü Ülke Geçiş Belgeleri Bitmek Üzere

05.11.2019

Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan verilere göre Gürcistan üçüncü ülke geçiş belgelerinin bitmek üzere olduğu görülmektedir.

Günlük Geçiş Belgesi Tablosu için; 
Lütfen TıklayınızSöz konusu ülkeye/ülkeden üçüncü ülke taşıması yapacak olan firmaların bu durumu dikkate alarak taşımalarını UBAK belgesi ile planlamalarının uygun olacağı hususunu bilgilerinize önemle arz ederiz.