İtalya Geçiş Belgelerinin Dağıtımında Değişiklik

05.11.2019

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize 05 Kasım 2019 tarihinde iletilen yazıda, İtalya'ya yönelik taşımalarda kullanılan tektip geçiş belgelerinden hali hazırda genel kullanımda 7.929 adet geçiş belgesi kaldığı, römork çektirme karşılığı temin edilen ödül geçiş belgelerinden ise 3.047 adet geçiş belgesi mevcudu bulunduğu, 2019 yılı ilk on ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında İtalya'ya yönelik yapılan taşımaların %13 azalma gösterdiğinin tespiti paylaşılmıştır.

Bu itibarla, 2019 yılı İtalya geçiş belgelerinin daha verimli kullanılmasını teminen genel kullanımda mevcudu bulunan tektip geçiş belgelerinin tamamının herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın kullanıma açılması Bakanlık tarafından uygun görülmüştür.

Üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.