Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Toplantı Daveti ve Görüş Bildirim Formu

22.11.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirmeye göre; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmekte ve Yönergeye ilişkin sektör görüşleri talep edilmektedir.

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ile ilgili mevcut sorunları görüşmek ve Bakanlığa iletilecek Derneğimiz görüşlerini oluşturabilmek amacıyla 26 Kasım 2019 Salı  günü saat 14:00'da Derneğimiz merkezinde bir çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya üyelerimiz davetlidir. (Katılım Formu)
 
Aşağıda bağlantısı yer alan “Görüş Bildirim Formu” aracılığı ile Yönergeye ilişkin değişiklik talepleri Pazartesi gününe kadar toplanmaya devam edecek olup iletilen görüşler Çalışma Grubu Toplantımızda gündem maddesi olarak alınacaktır. Gelen görüşleri içeren Bilgi Notumuz toplantı öncesinde katılımcılar ile paylaşılacaktır. Bu nedenle, aşağıdaki bağlantı üzerinden görüşlerin paylaşılması önem arz etmektedir.

Görüş Bildirim Formu; 

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi (2019/Revize) ; Lütfen Tıklayınız