2017 Bekleme Ücretleri ve Hizmet Bedelleri

2017 YILI İÇİN TAVSİYE EDİLEN BEKLEME (DEMURAJ) ÜCRETLERİ VE HİZMET BEDELLERİ

2017 yılı, Ocak ayında Derneğimizde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’ndan çıkan karar gereğince, aşağıdaki bekleme ücretleri ve hizmet bedelleri, 2017 yılı için tavsiye edilmektedir.

İTHALAT GÜMRÜK HİZMET BEDELİ :
 
1. İTHALAT; PARSİYEL TAHMİL, TAHLİYE   
 
             0       -         50 Kg . ...........................30.- Euro+KDV
           50       -        100 Kg. ..........................35.- Euro+KDV
         100       -        250 Kg. ..........................40.- Euro+KDV
         250       -        500 Kg. ..........................40.- Euro+KDV
         500       -        750 Kg. ..........................45.- Euro+KDV
         750       -     1.000 Kg. ..........................45.- Euro+KDV
      1.000       -     1.500 Kg. ..........................50.- Euro+KDV
      1.500       -     2.000 Kg. ..........................55.- Euro+KDV
      2.000       -     3.000 Kg. ..........................60.- Euro+KDV
      3.000       -     5.000 Kg. ..........................70.- Euro+KDV
      5.000       -     7.000 Kg. ..........................75.- Euro+KDV
      7.000       -    9.000 Kg. ...........................80.- Euro+KDV
      9.000       -   10.000 Kg. ..........................100.- Euro+KDV
    10.000 - Kg ve üzeri ..................................110.- Euro+KDV
 
1. Yükler için 1 ton = 3 cbm. Veya 1 yükleme metresi = 1.750 Kg esası uygulanacaktır.
2. Taşımayı gerçekleştirecek olan araçlar, standart ölçülere sahip araçlar olacaktır.
3. Fiyat listesi normal malzemeler için (tehlike arz etmeyen, havaleli olmayan yükler) geçerlidir.
4. ADR’li ambarlara yapılan grupaj tahliyelerde, yukarıdaki fiyatlara 50.- Euro + KDV eklenecektir.

 
2. İTHALAT; KOMPLE ARAÇ TAHMİL, TAHLİYE:
 
1.    Komple ambar tahliyesi ...........................130.- Euro+KDV
2.    Supalan, fiktif, yeddiemin...........................90.- Euro+KDV
3.    Komple ADR’li mal ambar tahliyesi ........200.- Euro+KDV
  
İHRACAT GÜMRÜK HİZMET BEDELİ (KONŞİMENTO):
 
1.    Beher konşimento başına / komple araç ........60.- Euro+KDV
2.    Beher konşimento başına / parsiyel araç ........40.- Euro+KDV
3.    Banka teyid masrafı (Vesaik mukabili vs..) ......50.- Euro+KDV
 

BEKLEME (DEMURAJ) ÜCRETLERİ :

Yükleme ve boşaltma sırasında herhangi bir sebepten dolayı 24 saati aşan gecikmeler için zarar gören taraf diğer taraftan günlük bekleme ücreti olarak aşağıdaki meblağları tahsil eder:
 
Komple Tenteli Römork ........................200.- Euro+KDV
Komple Frigorifik Römork ....................250.- Euro+KDV
Low-bed ve diğer özel araçlar………...600.- Euro+KDV
Parsiyel malzeme (*)………………......50. - Euro+KDV  
İthalat farklı antrepo talebi ....................100.- Euro+KDV
(taşımacının belirlediği dışında)

(*) Parsiyel malzemelerde aracın antrepo sahasına girişinden sonra, boşaltması 3 saati aşan durumlarda saat başına 25 € olarak uygulanır, toplamda günlük 200€ ’yu geçmez.
 
Bekleme ücreti olarak yukarıda sözü edilen meblağlar normal mallar için geçerlidir. ADR sınıfı maddeler için taşınan malın cinsi ve tehlike oranlarına göre %20-%50 ilave edilir.